Живата Природа в своята целокупност

Всичко, което ни заобикаля и не е създадено от човека наричаме ПРИРОДА. Растенията, животните и човекът са елементи на ЖИВАТА ПРИРОДА.

Между ПРИРОДАTA

Между ЖИВАТА И НЕЖИВАТА ПРИРОДА съществува дълбока връзка. Без слънце, въздух и вода човекът, растенията и животните умират.

Научи още за човекът

Човекът и природата

Живата Природа си има свой език, и ако човек иска да я разбира добре, трябва да се стреми да научи нейния език.

Научи още за животните

Животните и природата

Живата Природа е прекрасно уреден свят – свят на хармония, музика и красота.

Научи още за климатът

Климат и природа

Изобщо Природата не търпи еднообразието и повторението. Тя обича разнообразието в прогресивна и възходяща степен.

Хората, които днес пъплят по Земята

И опитът показва, че всички онези, които са си въобразявали, че владеят Природата, са бивали затрупвани под праха на своите рухнали фантазии.

Хора, които са си мислили, че трябва да се борят с Природата, за да я покорят, винаги, когато са достигали върха на своето предприятие и са се готвили да вкусят от неговия плод, са бивали жестоко излъгвани в своите надежди.

Тази аура е светла, чиста, разумна и блага:

Земята е третата планета в нашата Слънчева система.

Тя е най-голямата от земеподобните планети и е единствената, на която има живот. Живите същества на земята са освен човекът растенията, животните, които се срещат във всяко едно кътче на Земята и във водите, намиращи се на земната повърхност.В подрубриката ни, озаглавена "Живата природа" - част от рубриката "Земята - нашата планета" ще се стремим да ви представим най-интересните представители от растителният и животинският свят.

Пейзажи на известни фотографи

На Земята са познати около 600 000 вида растения /диви и култивирани/, прикрепени към земята с корени, от които се хранят.