CSS cascading style sheet

Какво е CSS и за какво служи?

CSS е съкращение от Cascading Style Sheets и представлява отделен език, съдържащ множество "инструменти", с които може да се влияе на външния вид на HTML страниците. От определена гледна точка CSS е нещо като "надстройка" на HTML. Най-често се използва заедно с HTML, но може да се приложи върху произволен XML документ. Официално спецификацията на CSS се поддържа от W3C (World Wide Web Consortium).

CSS предлага големи удобства и улеснения при изграждането на даден HTML документ. В много случаи е по-добре даден елемент от HTML страница да бъде създаден с помощта на CSS, отколкото чрез ползване на добре познатите HTML тагове. Най-голямото улеснение, което предлага CSS е свързано с контрола на голям набор HTML документи, като контролирането на външния вид на страниците става чрез промяна на един единствен файл - CSS файла, без да е нужно да се променя HTML кода във всяка една от HTML страниците.

Същност на езика
CSS позволява да се определя как да изглеждат елементите на една HTML страница - шрифтове, размери, цветове, фонове, и др. CSS кодът се състои от последователност от стилови правила, всяко от които представлява селектор, последван от свойства и стойности. Например в следния CSS код:
p {font-size: 9pt;} има едно правило. То се състои от селектора p и свойството font-size, на което е зададена стойност 9pt. Това правило ще направи размера на шрифта във всички параграфи 9 точки.

Селектори
Селекторите се използват за да покажат към кои елементи на HTML документа трябва да бъде прилаган съответният стил. Съществуват много видове селектори. Някои селектори позволяват постигане на динамичност на страницата до определена степен. Например само с помощта на CSS могат да бъдат направени изкачащи менюта, хипервръзки, които при посочване променят цвета си и др.

Видове Селектори:
В CSS съществуват няколко вида селектори:

I. Класови селектори - с помощта на CSS можете да създавате собствени класове за всеки един селектор. След дефиниране на класа, то всички селектори, на които е присвоен този клас, ще показват един и същ ефект. Използва се следния синтаксис:
селектор.клас {атрибут: стойност;}

II. ID селектори - с помощта на този вид селектори могат да се декларират допълнителни параметри, които не са указани в декларираните класове. Имената отново са произволни. Използва се следния синтаксис:
#id {атрибут: стойност;} или също селектор#id {атрибут: стойност;}

III. Контекстуални селектори - комбинация от няколко селектора, като зададения ефект се проявява в зависимост от подредбата им. Използва се следния синтаксис:
1-ви селектор 2-ри селектор... {атрибут: стойност;}

Групиране на селектори Няколко селектора могат да бъдат подредени, като се отделят със запетаи, и им се зададе еднакъв ефект, т.е. атрибути с еднакви стойности. Синтаксисът при групирането е:
селектор1,селектор2,селектор3,... {атрибут: стойност;}

Коментари в CSS:
В CSS коментара трябва да е затворен между наклонена черта със "звезда" и "звезда" с наклонена черта: /*Закоментиран текст*/